Siedma terasa

Posledná záhradná terasa zaberá najväčšiu plochu záhrady. V jej strede ju rozdeľujú križujúce sa cesty na štyri pravouhlé časti, ktoré pozostávali z divo rastúcich lesných plôch. Pôvodne tu boli boskety ukrývajúce tzv. bowling greens, hlbšie položené trávnaté plochy.

Oktogonálna fontána

Na križovatke spleti cestičiek siedmej záhradnej terasy sa nachádza fontána s osemuholníkovým pôdorysom. V jej strede trónia 3 postavičky barokových chlapčekov (nazývaných „putti“) hrajúci sa s delfínom. V 18. storočí bola táto fontána obdivuhodným dielom – najmä kvôli výške, ktorú za pomoci prirodzeného tlaku vody dosahoval vystreknutý prúd.

Bludisko a labyrint

Jedinečnou atrakciou 7. záhradnej terasy je nový labyrint a bludisko, rozprestierajúce sa na ploche takmer 2 200 m2. Tento záhradný skvost môžete obdivovať z vyhliadkovej platformy, ktorá ponúka jedinečný výhľad na revitalizovanú barokovú záhradu zámku Schloss Hof. Počas rekonštrukcie 7. terasy bol pri výbere rastlín kladený dôraz na historickú autenticitu.

Moravská brána

Veľkolepou bodkou poslednej terasy je okázalá brána z kovaného železa, zdobená bohatou ornamentálnou výzdobou, ktorej autormi sú Johann Georg Oegg a Christoph Kremer. Na vrchole brány sú iniciály princa Eugena, korunované klobúkom vojvodu. Po stranách umiestnené zoskupenia trofejí, ako aj súsošia sediaceho Merkúra a Marsa, odkazujú na vojnového vodcu.

Ďalšie webové stránky