Štvrtá terasa

Štvrtá záhradná terasa sa vinie pozdĺž vysokého múru, ktorého základy pochádzajú ešte zo 17. storočia. Na jeho oboch stranách sa nachádzajú dve bašty, ktoré pripomínajú pôvodnú funkciu zámku ako pevnosti. Tieto pozostatky pevnosti poslúžili kompozícii záhrady ako opora pre špaliere ovocných stromov.

Schody so sfingami

Po stredovej osi štvrtej terasy vedú na ďalšiu úroveň záhrady prepychové schody ozdobené na hornom konci sochami sfíng. Tieto antické mytologické postavy zobrazované napoly ako zviera a napoly ako človek sú klasickými postavami strážcov a sú neodmysliteľným prvkom barokovej záhrady. Dolný koniec schodov zdobia kamenné vázy s reliéfmi, na ktorých sú vyobrazení antickí bohovia symbolizujúci štyri živly.

Alegórie štyroch ročných období

K štandardnej kompozícii barokovej záhrady patrili alegorické sochy štyroch ročných období. Na zámku Schloss Hof sa takéto sochy nachádzajú pri vonkajších rampách zvažujúcich sa od štvrtej smerom na piatu terasu. Tieto rampy nahradili pôvodné schody z 18. storočia.

Ďalšie webové stránky