Tretia terasa

Od tretej terasy sa návštevníkom otvára široký výhľad na nivu Moravy a slovenskú krajinu. Na terase sa rozprestierajú kvetinové záhony brodérií, parterres de broderie, pripomínajúc živý koberec. Tieto kvetinové plochy – arabesky – kontúrované krušpánom a vyplnené štrkovými kamienkami sú typickou črtou barokovej záhrady.

Cybéliina fontána

Stredobodom tretej terasy je fontána so sochou Cybélie, antickej bohyne zeme a plodnosti, ktorá sedí na levovi. Vládkyňa prírody bola v barokových záhradách obľúbeným motívom – jej postava bola stelesnením rastlinného sveta i ríše zvierat.

Jaskynná fontána (grota)

Dve konkávne vinúce sa schodištia vedú k jaskynnej fontáne, či grote. Táto fontána s troma výklenkami je záchovaná v pôvodnom stave z čias princa Eugena. V jej vonkajších výklenkoch sa nachádzajú dve sochy predstavujúce významné okolité rieky, Dunaj a Moravu.

Ďalšie webové stránky