Piata terasa - Veľká kaskáda

Pre vonkajšie plochy piatej terasy sú dnes charakteristické aleje gaštanov a líp s rovnako zastrihnutými korunami. Rady gaštanov pôvodne obklopovali široké pergoly, v ktorých boli integrované štyri záhradné pavilóny. Pergoly, chodbičky vyhotovené z drevených stĺpov porastenými popínavými rastlinami, ponúkali v záhrade tienisté miesto a spolu s majestátnymi besiedkami patrili vo všeobecnosti k najdrajším vybaveniam záhrady. V 19. storočí sa zo zámockej záhrady odstránili, avšak základy besiedok sú viditeľné podnes.

Po oboch stranách stredovej osi sa nachádzajú aj tzv. parterres à l'angloise, trávnaté plochy obklopené záhonom kvetov, ktoré sú vernou reprodukciou štýlu okolo roku 1800.

Veľká kaskáda

Veľká kaskáda bola priestorovo ale i myšlienkovo ťažiskom záhrady. Na obidvoch krajoch fontány sa nachádzali súsošia odkazujúce na princa Eugena, ktoré sa zachovali podnes. Južné súsošie zobrazuje v osobe boha vojny Marsa, ktorého korunuje bohyňa víťazstva, princa Eugena ako úspešného vojvodcu. Severné súsošie, Herkules v sprievode alegorickej sochy štátnictva, je symbolom princovej diplomatickej roly.

V rr. 1843 sa Veľká kaskáda zbúrala a na jej mieste sa vybudoval oporný múr. Po náročnej rekunštrukcii bola táto pôsobivá fontána opäť spustená v r. 2018. 

Ďalšie webové stránky