Druhá terasa

Na ploche druhej terasy sa rozpriestiera celá budova zámku. V 18. storočí ju k tomu po obidvoch stranách zdobili takzvané parterres de broderie, záhony kvetinových brodérií, zodpovedajúce zásadam baroka. Základom brodérií bol krušpán tvoriaci hlavné línie vzorov, farebný štrk ako výplň a napokon mnoho kvetov. Záhony tak svojou kompozíciou pripomínali vzory na vyšívanie. Dnes môžu návštevníci zámku využívať tieto lúky na piknik a rekreáciu.

Ďalšie webové stránky