Prvá terasa

Na začiatku prvej terasy sa pôvodne nachádzala hlavná vstupná brána do zámockého areálu, ktorú zdobili súsošia s vojenskými trofejami. Dnes sa tu nachádzajú dve veľké jazdecké haly so sivými strechami z 19. storočia, pristavané vedľa konských stajní z čias princa Eugena.

V južnej stajni sa nachádza lapidárium, zbierka zachovaných torz kamenných záhradných sôch, spolu s fotodokumentáciou o revitálizácii zámku Schloss Hof.

Neptúnová fontána

Pôvodná baroková fontána z čias princa Eugena sa v 19. storočí odstránila. Na zrekonštruovanej fontáne tak niektoré časti chybajú, a to predovšetkým stratené súsošie antického boha mora Neptúna s delfínom.

Sprava i zľava zdobia fontánu súsošia s motívom mýtického boja medzi Herkulom a gréckym obrom Anteom, v ktorom bájny hrdina porazí svojho súpera vďaka sile a umu. Tento motív mal symbolicky poukazovať na obdobné cnosti majiteľa zámku.

Ďalšie webové stránky