Úžitkové záhrady

Na statku sa nachádza niekoľko malých tematických úžitkových záhrad s množstvom rôznorodých rastlín.