Statok a svet zvierat

Statok slúžil v 18. storočí na zásobovanie kniežacej domácnosti potravinami a rôznymi pochutinami, na udržiavanie a starostlivosť o jazdecké a úžitkové zvieratá, ako aj na vykonávanie remeselníckych prác.

Dnes areál statku ukrýva rôzne miesta, na ktorých znovu ožíva roľnícky život z čias baroka.

Ďalšie webové stránky