Mini-Shetlandský poník
Uhorská skrutkorohá ovca

Štvorrohé kozy

Štvorrohé kozy

Tieto kozičky sú zriedkavosťou nielen dnes, ale bolo to tak i v období baroka. V Rakúsku v súčasnosti existuje asi len 70-100 zástupcov tejto vzácnej rasy. Jej hlavným znakom sú 4 rovnomerne rozmiestnené rohy. Aj princ Eugen bol hrdým majiteľom týchto zvierat.

Ďalšie webové stránky