Lipican
Mini-Shetlandský poník

Norický kôň

Norický kôň

Meno tejto zriedkavej rasy chladnokrvníka je odvodený od rímskej provincie Norikum, ktorá zahŕňala časť rakúskych alpských krajín, z ktorých tieto kone pochádzali. V stredoveku boli využívané na transport tovaru z talianskych prístavov cez Alpy. Norické kone sa vyskytujú v rozličných farbách a na zámku Schloss Hof sa využívajú najmä na vedenie kočov.

Ďalšie webové stránky