Korutánska ovca očkatá
Nónius

Jakubova ovca

Jakubova ovca

Srsť týchto oviec pokrývajú prevažne hnedo-biele fľaky. Na hlave majú zväčša 2-6 rohov a slúžia na spásanie krajinnej zelene. Ich názov pochádza z Biblie, podľa ktorej pastier Jakub za svoje stádo získal tieto fľakaté zvieratá (1. Kniha Mojžišova, kap. 30, verš 32).

Ďalšie webové stránky