Jakubova ovca
Alpaka

Nónius

Nónius

Predkom tejto maďarskej rasy teplokrvníkov bol anglo-normanský nónius, ktorý sa v roku 1815 ako vojnová korisť dostal do maďarského žrebčinca Mezöhegyes, kde je táto rasa chovaná dodnes.

Nónius je veľmi výkonný a nervovo silný kôň s výraznou oblúkovo nosnou hlavou. Väčšinou sa vyskytuje v hnedej a čiernej farbe. Bol využívaný najmä ako dopravný kôň, na armádne účely, ale aj v poľnohospodárstve.

Ďalšie webové stránky