Cisársky apartmán
Slávnostná sála

Kaplnka

Dvojposchodová kaplnka s kupolou je zachovaná prevažne vo svojom pôvodnom štýle z čias princa Eugena. Zároveň je to jediná miestnosť na zámku so stropnou freskou.

Toto majstrovské dielo od maliara Carla Innocenza Carloneho zobrazuje Boha Otca a Ducha Svätého. Spolu s vyobrazením snímania Krista z kríža nad oltárom od umelca Francesca Solimenu tak symbolizuje tematika týchto diel Svätú Trojicu.

Na obidvoch stranách chóru sa na stenách nachádzajú biele oválne medailóny s vyobrazeniami kresťanských cností. Štuková výzdoba kaplnky je dielom talianskych umelcov Santina Bussiho a Alberta Camesinu. Vzácnym umeleckým dielom sú aj prepychové lavice z čias princa Eugena na prízemí kaplnky.

V kaplnke sa v roku 1766 konal sobáš Márie Kristíny, najobľúbenejšej dcéry Márie Terézie, s vojvodom Albertom Sasko-Tešínskym, zakladateľom známej umeleckej zbierky Albertina vo Viedni.

Ďalšie webové stránky