Výnimočné prehliadky zámku

Lektorovaná prehliaka stálej výstavy a mimoriadnej výstavy „Princ Rudolf – syn cisárovnej Sisi" v slovenskom jazyku

  • Termíny: každú nedeľu a počas slovenských štátnych sviatkov o 11:30 a 13:30 hod.
  • Trvanie: cca. 1 hod.
  • Príplatok (ku vstupnému): 3,- €

 

Špeciálna lektorovaná detská prehliadka v slovenskom jazyku

  • Termíny: každú nedeľu a vo sviatok o 15:00 hod. | odporúčaný vek (4 - 10 r.)
  • Príplatok (ku vstupnému): 3,- € (1 sprievodná osoba pri prehliadke grátis)

 

Prehliadky zámku v anglickom jazyku

  • Termíny: každú nedeľu o 10:30 hod.
  • Trvanier: cca. 1 hod.
  • Príplatok (ku vstupnému): 3,- €

 

Pre skupiny pri prihlásení vopred sú prehliadky možné aj v inom čase! Neváhajte nás kontaktovaťe-mailom.

 

Tip: Ukážky práce za hrnčiarskym kruhom (počas letnej sezóny)
sobota, nedeľa & sviatok od 13.00 do 17.00 hod.

 

 

Ďalšie webové stránky