| Zámok Schloss Hof

Mimoriadna výstava v roku 2022 - Poklady z kolekcie cisárskeho striebra

Mimoriadna výstava


Nová mimoriadna výstava na zámku Schloss Hof predvedie jedinečné kúsky z bývalej Komnaty s dvorným striebrom a stolovaním Viedenského dvora.

19.03.2022 - 01.11.2022
zámok Schloss Hof & zámok Niederweiden

Poklady z kolekcie cisárskeho striebra

Mimoriadna výstava na zámku Schloss Hof a zámku Niederweiden v roku 2022

Zámok Schloss Hof a zámok Niederweiden vám v období od 19. marca do 1. novembra 2022 predstavia novú mimoriadnu výstavu „Poklady z kolekcie cisárskeho striebra“ a pozývajú vás tak na cestu do sveta luxusnej a veľkolepej kultúry stolovania na cisárskom dvore. Obdivovať môžete vzácne poklady zo zbierok Komnaty s dvorným striebrom a stolovaním vo viedenskom Hofburgu.

Zlaté lyžičky a prepychový riad

Na zámku Schloss Hof  sa môžete tešiť na nádherné objekty zo zbierok Komnaty s dvorným striebrom a stolovaním  vo viedenskom Hofburgu. Hodnotné umelecká diela zo zlata, striebra, porcelánu a skla, zakomponované do nových priestorov jedinečným spôsobom poukazujú na dvornú kultúru stolovania od baroka po historizmus.

Hlavnú líniu výstavy tvorí obdobie Márie Terézie. Popri umeleckých objektoch z rozsiahlych zbierok ázijského porcelánu, poukazujú nádherné exponáty z domácich a francúzskych porcelánových manufaktúr na význam tohto vzácneho materiálu pre viedenských dvor. Vystavené objekty zo zlata a striebra ešte väčšmi vyzdvihujú imperiálny lesk cisárskeho stolovania.

Tajomstvá z kuchyne – pohľad do zákulisia

Zámok Niederweiden ponúka pohľad do dvornej kuchyne. Poodhalí aj rozmanité úlohy dvorného hospodárstva a neuveriteľné náklady, ktoré sa skrývali za opulentnými ceremóniami na cisárskom dvore.

Táto časť výstavy sa sústreďuje na obdobie cisára Františka Jozefa. Prezrieť si môžete jedinečné objekty, ktoré boli nutnou súčasťou bežného diania a ponúkajú tak pohľad na kultúru slávností, ale aj bežných dní na cisárskom dvore. Získate nie len pohľad na veľkoleposť a lesk dvorného života, ale aj na kontrast medzi „realitou a ilúziou“. Práve spracovanie týchto tém odkrýva nároky, ktoré boli kladené na dvorné služobníctvo, aby splnilo požiadavky panstva na cisárskom dvore.