| Zámok Schloss Hof

Mimoriadna výstava v roku 2022 - Poklady z kolekcie cisárskeho striebra

Mimoriadna výstava


Nová mimoriadna výstava na zámku Schloss Hof predvedie jedinečné kúsky z kolekcie cisárskeho striebra a nádherné jedálenské servisy.

19.03.2022 - 01.11.2022
Zámok Schloss Hof & zámok Niederweiden

Poklady z kolekcie cisárskeho striebra

Mimoriadna výstava na zámku Schloss Hof a zámku Niederweiden v roku 2022

Zlaté lyžice & prepychový riad – Habsburgovci pozývajú k stolu

Nová mimoriadna výstava na zámku Schloss Hof predvedie
jedinečné kúsky z kolekcie cisárskeho striebra a nádherné
jedálenské servisy. Drahocenné umelecké diela zo striebra,
porcelánu a skla poodhalia pompéznu prezentáciu a podmanivé
spôsoby kultúry stolovania na cisárskom dvore od baroka až po
historizmus.

Tajomstvá z kuchyne – pohľad do zákulisia

Zámok Niederweiden, ktorý je súčasťou zámockého komplexu
Schloss Hof, ponúkne pohľad do tajomstiev dvornej kuchyne.
Výstava pôsobivo odkryje množstvo zaujímavostí, predstaví
rozmanité úlohy dvorného hospodárstva a neuveriteľné náklady,
ktoré boli vynaložené na opulentné ceremónie, určené pre
potešenie panstva.