| Zámok Schloss Hof

Mimoriadna výstava v roku 2022 - Poklady z kolekcie cisárskeho striebra

Mimoriadna výstava


Nová mimoriadna výstava na zámku Schloss Hof predvedie jedinečné kúsky z bývalej Komnaty s dvorným striebrom a stolovaním Viedenského dvora.

19.03.2022 - 01.11.2022
zámok Schloss Hof & zámok Niederweiden

Poklady z kolekcie cisárskeho striebra

Mimoriadna výstava na zámku Schloss Hof a zámku Niederweiden v roku 2022

Zámok Schloss Hof ponúka mimoriadnu výstavu „Poklady z kolekcie cisárskeho striebra“ a pozýva  tak na cestu do sveta luxusnej a veľkolepej kultúry stolovania na cisárskom dvore. Obdivovať môžete vzácne poklady zo zbierok Komnaty s dvorným striebrom a stolovaním vo viedenskom Hofburgu.

Zlaté lyžičky a prepychový riad

Na zámku Schloss Hof  sa môžete tešiť na nádherné objekty zo zbierok Komnaty s dvorným striebrom a stolovaním  vo viedenskom Hofburgu. Hodnotné umelecká diela zo zlata, striebra, porcelánu a skla, zakomponované do nových priestorov jedinečným spôsobom poukazujú na dvornú kultúru stolovania od baroka po historizmus.

Hlavnú líniu výstavy tvorí obdobie Márie Terézie. Popri umeleckých objektoch z rozsiahlych zbierok ázijského porcelánu, poukazujú nádherné exponáty z domácich a francúzskych porcelánových manufaktúr na význam tohto vzácneho materiálu pre viedenských dvor. Vystavené objekty zo zlata a striebra ešte väčšmi vyzdvihujú imperiálny lesk cisárskeho stolovania.