Preskočiť priamo na obsah stránky

Z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu infekcie koronavírusu  sú od 26. decembra všetky pamiatky Schönbrunn Group (zámok Schönbrunn, Múzeum cisárovnej Sisi - Hofburg vo Viedni, Múzeum nábytku vo Viedni, ako aj zámok Schloss Hof  až do odvolania zatvorené. 
Prajeme vám pevné zdravie a budeme sa tešiť, keď vás budeme môcť u nás opäť privítať!

Top navigation

Impresum

(Informationen gemäß §5 ECG, §14 UGB u. §25 MedienG)

Vlastník média

Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H.
Schloß Schönbrunn/Kavalierstrakt
1130 Viedeň
Tel.: +43-1-81113-0
Fax: +43-1-8121106
info@schoenbrunn-group.com

Číslo zápisu z obchodného registra: FN 53103v
Registrový súd: Obchodný súd Viedeň
Identifikačné číslo: ATU 36771105


 

Koncept, Dizajn, Rozvoj

Digitalwerk
Museumsplatz 1
Stiege 10, Top 12
A-1070 Viedeň
office@digitalwerk.agency
www.digitalwerk.agency


 

Copyright © 2020 Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H., Viedeň

Služby a obsah webovej stránky sú chránené autorskými právami. Reprodukovanie, rozširovanie alebo akékoľvek iné používanie týchto služieb je prípustné výlučne len so schválením spoločnosti Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. Všetky ceny, pokiaľ nie je uvedené inak, sú v mene euro, vrátane DPH, platné do odvolania.


 

Zverejnenie

Vlastník média

Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsgesellschaft m.b.H.

Predmet podnikania

Spoločnosť Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsgesellschaft prevádzkuje známe rakúske pamiatky ako zámok Schönbrunn, Múzeum cisárovnej sisi s cisárskymi apartmánmi a klenotnicou vo viedenskom Hofburgu, Múzeum nábytku vo Viedni, ako aj zámok Schloss Hof a zámok Niederweiden. Cieľom spoločnosti je využiť existujúce zdroje spravovaných objektov v autentickej forme – ako si to vyžaduje štatút zámku Schönbrunn ako svetového kultúrneho dedičstva – v sférach kultúrnych, turistických a voľnočasových ponúk.

 

Právna forma

Spoločnosť s ručeným obmedzením

Sídlo

politický úrad Viedeň

Riaditeľ spoločnosti

Mag. Klaus Panholzer

Dozorná rada

Mag.a Karin Fuhrmann (predseda)
Mag.a Elisabeth Rysanek, Bakk.a (podpredseda)
DI Matthias Molzbichler
Dr. Gerhard Popp
Mag.a Beatrice Schobesberger
Peter Felbermayr (zástupca zamestnancov)
Andrea Rotter (zástupca zamestnancov)
Michael Schuhböck (zástupca zamestnancov)

KR Josef Fröhlich (čestný prezident)

Spoločník

Rakúska republika

Základné smerovanie média

Svojimi webovými stránkami a newslettermi informuje spoločnosť Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsgesellschaft všetkých, čo sa zaujímajú o kultúru o rozsiahlych ponukách zverených objektov. Nevzťahuje sa to len na stálu ponuku jednotlivých inštitúcii, ale týka sa to aj aktuálnych podujatí a krátkodobých a dlhodobých stavebných plánov.


 

 

Vyhlásenie o ochrane údajov

Údaje vzťahujúce sa na osoby používateľov (napríklad mená, emailové adresy...) spracúva kultúrna a prevádzková spoločnosť s ručením obmedzeným zámku Schönbrunn (Schönbrunn Kultur- und Betriebsgesellschaft mbH) len podľa ustanovení rakúskeho zákona o ochrane údajov a Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). V týchto informáciách o ochrane údajov Vás informujeme o najdôležitejších aspektoch spracovania údajov v rámci našej internetovej stránky.

 

1.  Prevádzkovateľ a kontakt

Miesto prevádzkovateľa je:

Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsgesellschaft mbH

Schloß Schönbrunn, Kavalierstrakt

1130 Wien

info@schoenbrunn.at

Zásadne dbáme o to, aby sme používali len údaje, ktoré pre prezentáciu na svojej internetovej stránke skutočne potrebujeme, a to zvlášť tie, ktoré súvisia:

  • s odvíjaním zmlúv, ktoré sa uzatvárajú cez našu predajňu vstupeniek (Ticket-shop), ako aj cez našu online-predajňu (Online-Shop),
  • s odpoveďami na otázky,
  • s účelmi marketingu,
  • s optimalizáciou prezentácie našej internetovej stránky a našej ponuky.

Pokiaľ v rámci nášho spracovania údajov poskytujeme prístup k údajom aj tretej strane (najmä tej, ktorá spracúva objednávky), realizuje sa to buď na základe zákonného povolenia (napríklad vtedy, keď je na splnenie zmluvy potrebné sprostredkovanie údajov tretej strane, ako sú poskytovatelia platobných služieb), alebo vtedy, keď ste Vy s tým súhlasili alebo keď to vyžadujú právne záväzky alebo na základe našich oprávnených záujmov (napríklad pri použití webhosterov, nástrojov CRM – riadenia vzťahov so zákazníkmi, alebo nástrojov na rozoslanie newslettra atď).

Nasledujúce body informujú o spôsobe, rozsahu a účele zaznamenávania, spracovania a použitia osobných údajov v rámci internetovej stránky zámku Schönbrunn, paláca Hofburg Viedeň, Depozitáru cisárskeho nábytku (Hofmobiliendepot) a zámku Schloss Hof.

Zámok Schönbrunn, palác Hofburg Viedeň, Depozitár cisárskeho nábytku (Hofmobiliendepot) a zámok Schloss Hof starostlivo uchovávajú údaje, ktoré im poskytli používatelia (s dodržaním článku 32 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov – GDPR); za útoky hackerov však zodpovednosť prebrať nemôžu.

 

 

2. Právne základy

V prípade uzavretých zmlúv, ako aj v prípade otázok a požiadaviek sa spracúvajú osobné údaje, pretože je to potrebné pre splnenie zmluvy, resp. na spracovanie požiadavky (článok 6, odsek 1, písmeno b/ Všeobecného nariadenia o ochrane údajov – GDPR).

Vaše kontaktné údaje sa spracúvajú za účelom priamej reklamy cez email alebo telefón len s Vaším súhlasom podľa článku 6, odseku 1, písmena a/ Všeobecného nariadenia o ochrane údajov – GDPR.

Okrem toho spracúvame Vaše osobné údaje na základe nášho prevažujúceho oprávneného záujmu, aby sme mohli dosiahnuť účel menovaný v tomto vyhlásení (čl. 6, ods. 1, písm. f/ Všeobecného nariadenia o ochrane údajov – GDPR).

 

 

3. Hosting

Našej internetovej stránke poskytuje hosting – prenájom miesta na internete – spoločnosť s ručením obmedzeným poskytujúca služby elektronického spracovania dát s názvom a adresou EDV-Dienstleistungs GmbH, Hans-Resel-Gasse 17 8020 Graz. Náš poskytovateľ nám dáva k dispozícii infraštruktúru IT na poskytovanie služieb, pamäťový priestor, výpočtové kapacity, technické služby v oblasti ochrany a údržby, ktoré potrebujeme pre svoju prezentáciu na internetovej stránke. Spracovanie používateľských údajov v rámci poskytovania týchto služieb sa uskutočňuje v rámci našich oprávnených záujmov (čl. 6, odsek 1, písmeno f/ Všeobecného nariadenia o ochrane údajov – GDPR) o umožnenie toho, aby naša internetová online ponuka bola daná k dispozícii.

 

 

4. Automatické zaznámenávanie údajov

Z technických dôvodov sa okrem iného zisťujú nasledovné údaje používateľov, ktoré internetový prehliadač používateľa sprostredkuje zámku Schönbrunn, palácu Hofburg Viedeň, Depozitáru cisárskeho nábytku (Hofmobiliendepot) a zámku Schloss Hof:

  •  typ a verzia prehliadača;

  • používaný operačný systém;

  •  internetová stránka, z ktorej používateľ www.schoenbrunn.at, navštevuje stránky www.schoenbrunnmeetings.com, www.kaiserkinder.at, www.hofburg-wien.at, www.hofmobiliendepot.at, www.schlosshof.at, www.habsburger.net, ww1.habsburger.net (referrer URL);

  • internetová stránka, ktorú navštevuje používateľ;

  • dátum a čas prístupu;

  • internetová protokolová (IP) adresa počítača používateľa.

Tieto údaje sa ukladajú oddelene od iných údajov, ktoré eventuálne poskytol používateľ (najmä meno, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, jazyk), a pre štatistické účely sa vyhodnocujú, a to preto, aby bolo možné optimalizovať prezentáciu internetových stránok schoenbrunn.at, www.schoenbrunnmeetings.com, kaiserkinder.at, hofburg-wien.at, hofmobiliedepot.at, schlosshof.at, www.habsburger.net a ww1.habsburger.net a ponuky na nich (pozri k tomu pasáže nižšie).

 

 

5. Postupovanie údajov spoločnosti s. r. o. Imperial Austria Palaces Services GmbH

Realizácia nášho systému vstupeniek prebieha cez obchod so vstupenkami Ticket-Shop spoločnosti s. r. o. Imperial Austria Services GmbH, ktorá má svoje podnikateľské sídlo v mieste nášho podnikania – v zámku Schönbrunn, Kavalierstrakt, 1130 Viedeň. Spoločnosť s. r. o. Imperial Austria Services GmbH nás pri tom informuje o rezervácii vstupeniek, ktorá sa realizuje cez https://www.imperialtickets.com/ .

Konkrétne pritom obrdžíme nasledovné údaje: meno, adresu, telefónne číslo, emailovú adresu, jazyk, vek (či ide o vstupenku pre dospelú osobu alebo dieťa), spolupatričnosť ako rodina alebo skupina (pri rodinných, študentských alebo skupinových lístkoch).

Pri akreditácii novinárov je potrebné uviesť nasledovné údaje: príslušné médium, pracovný titul a krátky opis projektu.

Bei internetových rezerváciách usporiadateľov treba zadať: PIN usporiadateľa.

Osobné a zmluvné údaje, ktoré boli poskytnuté v priebehu rezervácií (predmet zmluvy, doba trvania zmluvy, zákaznícka kategória), sa použijú výlučne pre účely realizácie zmluvy; platobné informácie sú chránené v kódovanom procese a použijú sa iba na realizáciu platby.

Používanie systému vstupeniek Ticketing-System je potrebné na odvíjanie rezervácie vstupeniek. So spoločnosťou s. r. o. Imperial Austria Services GmbH sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov objednávateľov.

Toto použitie údajov sa zakladá na článku 6, odseku 1, písmena b/ Všeobecného nariadenia o ochrane údajov – GDPR.

 

 

6. Použitie údajov

6.1 Pri realizácii objednávok sa pýtame na nasledovné osobné údaje:

meno, adresu, telefónne číslo, emailovú adresu, jazyk, vek (vstupenka pre dospelú osobu alebo dieťa), spolupatričnosť ako rodina alebo skupina (pri rodinných, študentských a skupinových vstupenkách). Pri akreditácii novinárov je potrebné uviesť aj príslušné médium, pracovný titul a krátky opis projektu. Pri online rezerváciách rozličných usporiadateľov je potrebné uviesť PIN usporiadateľa.

Zadané osobné údaje potrebné pre realizáciu objednávok sa použijú výlučne na realizáciu zmluvy (čl. 6, ods., 1 písm. b/ Všeobecného nariadenia o ochrane údajov – GDPR); platobné informácie sú chránené v kódovanom systéme a použijú sa len na realizáciu platby.

6.2 Pri použití kontaktných formulárov a pri účasti na výherných hrách sa zisťujú nasledovné údaje (čl. 6, ods. 1, písm. b/ Všeobecného nariadenia o ochrane údajov – GDPR):

meno, emailová adresa, prípadne telefónne číslo, prípadne poštová adresa. Tieto údaje budú použité výlučne v zmysle reagovania na prihlásenie a na realizáciu príslušnej výhernej hry.

6.3 Pri registrácii pre odber newsletteru a podnikových časopisov sa zaznamenávajú nasledovné údaje (čl. 6, ods. 1, písm. a/ Všeobecného nariadenia o ochrane údajov – GDPR):

meno, pri newslettri emailová adresa, resp. pri podnikových časopisoch poštová adresa. Tieto údaje budú použité výlučne na zaslanie objednaných newslettrov / podnikových časopisov.

Zaslanie nášho newslettra sa realizuje vždy iba po dvojitom súhlase (double-opt-in), t. j.: po tom, ako sa zapíšete do nášho zoznamu pre newsletter, obdržíte ešte osobitný email, cez ktorý dokončíte svoje prihlásenie sa na odber newslettera.

 

 

7. Cookies

Zámok Schönbrunn, palác Hofburg Viedeň, Depozitár cisárskeho nábytku (Hofmobiliendepot) a zámok Schloss Hof používajú cookies za účelom realizácie svojich služieb (čl. 6, ods. 1, písm. f/ Všeobecného nariadenia o ochrane údajov – GDPR).

Čo sú súbory cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré si internetový prehliadač používateľa odkladá a ukladá na jeho počítači. Cookies umožňujú, aby naša prezentácia na internetovej stránke bola pre používateľov ľahšie zrozumiteľná, a umožňujú rozpoznať viacnásobné použitie tejto internetovej ponuky tým istým používateľom. Používanie cookies je potrebné obzvlášť pri operáciách v rámci internetového obchodu (Webshop).

Niektoré cookies ostanú uložené na Vašom koncovom zariadení, až pokým ich neodstránite. Umožňujú nám, aby sme pri ďalšej návšteve rozpoznali Váš prehliadač.

Ak si to neželáte, môžete si svoj prehliadač nastaviť tak, aby Vás o nasadení cookies informoval a aby Vám to dovolil iba v jednotlivých prípadoch.

Používatelia môžu inštalovaniu cookies zabrániť, a to patričným nastavením softvéru svojho prehliadača; zámok Schönbrunn, palác Hofburg Viedeň, Depozitár cisárskeho nábytku (Hofmobiliendepot) a zámok Schloss Hof však upozorňujú, že v takom prípade nie je možné používať všetky funkcie ich internetovej stránky v plnom rozsahu.

Detaily k jednotlivým cookies nájdete na „Nastavenia súborov cookies“.

 

 

8. Analýza prezentácie internetovej stránky zámku Schönbrunn-, Hofburg Viedeň, Hofmobiliendepot- a zámku Schloss Hof

Zámok Schönbrunn, palác Hofburg Viedeň, Depozitár cisárskeho nábytku (Hofmobiliendepot) a zámok Schloss Hof používajú na zlepšenie a optimalizáciu prezentácie svojej internetovej stránky službu Google Analytics, zameranú na analýzu internetových stránok Google LLC (ďalej len „Google"), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google je certifikovaný dohodou Privacy-Shield a tým garantuje dodržiavanie európskeho práva na ochranu údajov: www.privacyshield.gov/participant. My sme so spoločnosťou Google uzavreli patričnú zmluvu o spracovaní údajov objednávateľov. Vyhlásenie o ochrane údajov od spoločnosti Google nájdete tu: policies.google.com/privacy

Google Analytics používa tzv. „cookies", textové súbory, ktoré sa ukladajú na počítači používateľa a ktoré umožňujú analýzu používania internetovej stránky používateľom. Informácie, ktoré produkuje cookie o používaní tejto webovej stránky, sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. 

V zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov – GDPR nám záleží na zlepšení našej ponuky a prezentácie našej internetovej stránky. Pokladáme za dôležité zachovať súkromnú sféru našich používateľov, preto sa údaje používateľov pseudonymizujú. Ďalej využívame aj nástroj "Google Tag Manager", ktorým na našu internetovú stránku zapájame a spravujeme služby analýzy a marketingu Google (čl. 6, ods. 1, písm. f/ Všeobecného nariadenia o ochrane údajov – GDPR).

Pre naše internetové stránky sme aktivovali „_anonymizeIp()"; s týmto rozšírením sa ďalej spracúvajú skrátené IP-adresy, a to preto, aby bolo možné vylúčiť priame odkazy na osoby: anonymizáciou IP na tejto internetovej stránke sa v rámci členských štátov Európskej únie alebo aj v iných zmluvných štátoch dohody o európskom hospodárskom priestore IP-adresa používateľa Google najskôr skracuje. Plná IP-adresa sa len vo výnimočných prípadoch prenáša na server Google v USA a tam sa skracuje.

Google v priebehu operácií Google Analytics vyhodnocuje používanie internetovej stránky, a potom zostavuje správy o aktivitách internetovej stránky a realizuje ďalšie služby spojené s používaním internetovej stránky a internetu. IP-adresa používateľa, ktorá bola sprostredkovaná v rámci Google Analytics z prehliadača používateľa, sa neprepája s inými údajmi Google. Používaním našej internetovej stránky používateľ súhlasí s použitím o ňom zistených údajov v zmysle, spôsobe a za účelom pomenovaným vyššie.  

Údaje o používateľovi sa ukladajú na dobu 38 mesiacov.

Ďalšie informácie týkajúce sa súborov cookies nájdete na „Nastavenia súborov cookies“. Používatelia môžu uloženiu cookies zabrániť patričným nastavením svojho prehliadačového softvéru; upozorňujeme však, že v takomto prípade používateľ prípadne nebude môcť používať všetky funkcie tejto internetovej stránky v plnom rozsahu. 

Navyše používateľ môže zabrániť zaznamenaniu údajov, ktoré sa vzťahujú na jeho používanie internetovej stránky (vrátane jeho IP-adresy) a realizujú prostredníctvom cookies, rovnako ako aj ich prepusteniu spoločnosti Google ako poskytovateľovi služieb a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google, a to tým, že si stiahne a inštaluje zásuvný modul prehliadača browser-plugin, ktorý je dostupný na nasledovnom odkaze: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

 

9. Google Marketing

Používame Google AdWords a Google Remarketing spoločnosti Google LLC (ďalej len „Google"), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google je certifikovaný dohodou Privacy-Shield a tým garantuje dodržiavanie európskeho práva na ochranu údajov:  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. My sme so spoločnosťou Google uzavreli patričnú zmluvu o spracovaní údajov objednávateľov. Vyhlásenie o ochrane údajov od spoločnosti Google nájdete tu: policies.google.com/privacy

Používateľom internetu sa pri ich hľadaní prostredníctvom Google, ako aj na mnohých ďalších internetových stránkach financovaných reklamou ukazujú reklamné inzeráty. Toto sa deje v každom prípade. Marketingové služby Google umožňujú, aby sa reklamné inzeráty prehrávali tým používateľom, o ktorých sa predpokladá, že o obsahy týchto inzerátov majú záujem.

Nám naopak Google umožňuje, aby naše reklamné inzeráty boli cielene ukazované len tým používateľom, ktorí majú o ne potenciálny záujem.

Remarketing znamená, že používateľovi sa budú prehrávať reklamy na tie produkty, o ktoré sa naposledy zaujímal na internetových stránkach. Pritom sa do internetových stránok zapájajú takzvané marketingové značky (tags). Keď sa používateľ dostane na túto internetovú stránku, na jeho zariadení sa uloží cookie (malý súbor), v ktorom je zaznamenané, ktoré internetové stránky používateľ navštívil. Pri ďalšom surfovaní sa používateľovi prehrajú určité reklamné inzeráty, ktoré sú založené na týchto záznamoch.

Pri Google Adwords sa v prípade, že používateľ sa na našu internetovú stránku dostane prostredníctvom inzerátu Google, na jeho počítači uloží „conversion cookie“. Tieto cookies po tridsiatich dňoch strácajú platnosť a neslúžia osobnému identifikovaniu.

Informácie získané pomocou conversion-cookies slúžia na zostavenie konverzných štatistík (napríklad o celkovom počte používateľov, ktorí klikli na inzerát) určené pre používateľov AdWords. My pri tom však nedostávame nijaké informácie, s ktorými by bolo možné osobne identifikovať používateľov.

Používanie Google Marketing sa uskutočňuje na základe článku 6, ods. 1, písm. f/ Všeobecného nariadenia o ochrane údajov – GDPR. Okrem toho sme pre našu internetovú stránku aktivovali „_anonymizeIp()", ako je to uvedené v bode číslo 8; s týmto rozšírením sa údaje používateľov pseudonymizujú a ďalej sa spracúvajú len pod pseudonymom. To znamená, že ani Google ani zadávatelia reklamy nemôžu používateľa konkrétne identifikovať a že meno a emailová adresa ostávajú neznáme.

Ak sa nechcete zúčastniť na procesoch tracking, môžete aj toto odmietnuť, a to tým, že odmietnete nasadenie cookies, ktoré sú na to potrebné – napríklad nastavením prehliadača, ktoré všeobecne deaktivuje automatické použitie cookies, alebo zablokovaním cookies z domény „googleadservices.com“.

Okrem toho môžete využiť aj možnosti Opt-Out poskytnuté spoločnosťou Google: www.google.com/ads/preferences.

 

 

10. Sociálne pluginy & stránky Facebook zámku Schönbrunn, paláca Hofburg Viedeň, Depozitáru cisárskeho nábytku (Hofmobiliendepot) a zámku Schloss Hof

Zámok Schönbrunn, palác Hofburg Viedeň, Depozitár cisárskeho nábytku (Hofmobiliendepot) a zámok Schloss Hof na svojích internetových prezentáciách nepoužívajú tzv. social plugins (ďalej len „sociálne pluginy“), napr. Share („zdieľaj“) ani tlačidlá Like („páči sa mi“), a to preto, aby sa vyhli prenosom údajov do iných sociálnych sietí, ktoré pre používateľov pluginov nie sú celkom jasné.

Z tejto internetovej stránky vedú iba linky k našim stránkam Facebooku, Twitteru, Instagramu a Pinterestu. Prosím majte na pamäti, že pri otvorení jednotlivých sietí a internetových platforiem platia obchodné podmienky a smernice o spracovaní osobných údajov ich prevádzkovateľov.

Na prevádzku našich facebookových stránok používame technickú platformu a služby spoločnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko.

Pri návšteve naších internetových stránok na Facebooku www.facebook.com zaznamenáva Facebook okrem iného Vašu internetovú IP-adresu, ako aj ďalšie informácie, ktoré sa nachádzajú na Vašom počítači vo forme „cookies“. Tieto informácie slúžia na to, aby nám ako prevádzkovateľom stránok Facebooku poskytli štatistické informácie o používaní facebookovej stránky. Bližšie informácie o týchto štatistických informáciách („insights“) nájdete na: https://www.facebook.com/help/pages/insights

Údaje, ktoré Facebook v tejto súvislosti o Vás zaznamenal, spoločnosť Facebook Ltd. spracúva a prípadne ich prenáša aj do krajín mimo Európskej únie. Údaje o tom, ktoré informácie Facebook dostáva a ako ich používa, nájdete všeobecne opísané na stránke spoločnosti Facebook v rámci jej smerníc o používaní osobných údajov. Tam nájdete aj informácie o možnostiach kontaktu s Facebookom, ako aj o možnostiach nastavenia pre reklamy. Smernice o spracovaní osobných údajov nájdete na nasledovnej linke: https://www.facebook.com/about/privacy

Informácie o spôsobe, akým Facebook pre vlastné účely používa údaje získané z návštevy facebookových stránok, ani v akom rozsahu priraďuje aktivity na facebookových stránkach jednotlivým používateľom, ani na akú dobu si tieto údaje ukladá a či údaje z návštevy facebookových stránok poskytuje tretej strane, nie sú zo strany spoločnosti Facebook definitívne ani dostatočne jasne vysvetlené a nám nie sú známe.

Keď otvoríte stránku Facebooku, prenesie sa Vaša IP-adresa, priradená Vášmu koncovému zariadeniu, na spoločnosť Facebook. Ako informuje Facebook, táto IP-adresa sa anonymizuje a po uplynutí 90 dní sa vymaže. Facebook navyše ukladá informácie o koncových zariadeniach svojích používateľov (napr. v rámci funkcie „správa o odhlásení“).

Ak ste aktuálne prihlásení na Facebooku ako jeho používateľ či používateľka, nachádza sa na Vašom koncovom zariadení súbor „cookie“ s vaším facebookovým identifikačným znakom ID. Takto môže Facebook zistiť, že ste navštívili túto stránku a ako ste ju používali. To platí aj pre všetky ostatné stránky Facebooku. Cez facebookové tlačidlá napojené na internetové stránky (napríklad Like – „páči sa mi“, ale aj iné sociálne pluginy) môže Facebook okrem toho zaznamenať Vaše návštevy na týchto interentových stránkach a priradiť ich Vášmu facebookovému profilu (ako sme už uviedli vyššie, my na našich propagačných stránkach nijaké také sociálne pluginy nepoužívame). Na základe všetkých údajov, ktoré Facebook zozbieral, Vám potom na Facebooku môže ponúkať obsahy alebo reklamy našité na mieru podľa Vašich záujmov.

Prosím majte na pamäti, že pri každej návšteve Facebooku sa Vám v každom prípade zobrazí reklama. Zaznamenanie údajov, ako sme to opísali vyššie, však dovoľuje aspoň to, že táto reklama bude zladená s Vašími predpokladanými záujmami a že Vás Facebook nebude obťažovať úplne nepodstatnou reklamou.

Ak sa chcete vyhnúť tomu, aby Facebook zbieral o Vás údaje a poskytoval ich tretej strane, mali by ste sa z Facebooku odhlásiť, resp. deaktivovať funkciu "zostať prihlásený", mali by ste zmazať cookies, ktoré sa nachádzajú na Vašom zariadení, zatvoriť prehliadač a zariadenie reštartovať. Týmto spôsobom sa zmažú facebookové informácie, na základe ktorých je možné bezprostredne Vás identifikovať. Takto môžete používať našu facebookovú stránku bez toho, aby sa odhalil Váš profil. Majte však prosím na pamäti: Ak použijete interaktívne funkcie stránky („páči sa mi“, „komentár“, „zdieľať“, „správy“ a podobne), zobrazí sa prihlasovacia maska Facebooku. Ak sa prihlásite, Facebook Vás znovu identifikuje ako konkrétneho používateľa či používateľku.

Informácie o tom, ako môžete spravovať alebo zmazať informácie o svojom profile, nájdete na nasledujúcej podpornej stránke Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy

 

11. Poskytovatelia služieb newsletteru 

Rozposielanie nášho newslettera – informačného bulletinu – sa uskutočňuje prostredníctvom rakúskeho poskytovateľa zasielateľských služieb dialog-Mail eMarketing Systems GmbH, Nussgasse 31, A-3434 Wilfersdorf. Poskytovateľ zasielateľských služieb je poverený rozposielaním na základe našich oprávnených záujmov podľa článku 6, ods. 1, písmena f/ Všeobecného nariadenia o ochrane údajov – GDPR a podľa zmluvy o spracovaní objednávky podľa článku 28, ods. 3, s. 1 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov – GDPR.

Rozposielanie nášho kvízového newsletteru na www.habsburger.net sa uskutočňuje prostredníctvom zasielateľskej služby USA spoločnosti MailChimp, The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA. Zasielateľská služba je poverená rozposielaním na základe našich oprávnených záujmov podľa článku 6, ods. 1, písmena f/ Všeobecného nariadenia o ochrane údajov – GDPR. Spoločnosť MailChimp je certifikovaná dohodou Privacy-Shield a tým zaručuje dodržiavanie európskeho práva o ochrane údajov:

www.privacyshield.gov/participant

Keď sa prihlásite na odoberanie newslettera, pošleme Vám potvrdzujúci email s internetovým odkazom, na ktorom potvrdíte svoje prihlásenie (dvojitý súhlas – double opt-in). Prihlášky na odoberanie newslettra sa protokolujú (čas prihlásenia, čas potvrdenia prihlásenia, IP-adresa), a to preto, aby proces prihlásenia bolo možné preukázať v zhode s právnymi požiadavkami.

Využitie služieb spoločností dialog-Mail a MailChimp predstavuje prevažujúci oprávnený záujem o použitie bezpečných a pre používateľa zrozumiteľných newsletterových služieb. Pri tom sa spracúvajú nasledovné používateľské údaje: emailová adresa, meno, a pri službe dialog-Mail navyše aj oslovenie.

Pri využívaní služieb spoločností dialog-Mail a MailChimp sa zisťujú aj štatistické údaje o sťahovaní newslettra používateľom (otvorenie, čas otvorenia, na aké internetové odkazy sa klikalo). Tieto informácie slúžia na zlepšenie nášho newslettera. Spájanie údajov za účelom vytvorenia profilov jednotlivých používateľov sa nerobí.

 

12. Použitie analýzy a nástrojov CRM Tools swat.io

Zámok Schönbrunn, palác Hofburg Viedeň, Depozitár cisárskeho nábytku (Hofmobiliendepot) a zámok Schloss Hof používajú na ukladanie, prezentáciu a spravovanie údajov zo svojich internetových stránok na platformách sociálnych sietí Facebook, Pinterest, Instagram a Twitter nástroj swat.io viedenskej firmy ”Die Socialisten” Social Software Development GmbH, Andreasgasse 6, Top1 1070 Wien. Spoločnosť s ručením obmedzeným ”Die Socialisten” Social Software Development GmbH podlieha bezprostredne režimu Všeobecného nariadenia o ochrane údajov – GDPR a je ním viazaná. Bola uzvaretá zmluva o spracovaní údajov objednávateľov.

Nástroj swat.io na jednej strane slúži účelom spojeným so službami zákazníkom, teda napríklad na odpovedanie na komentáre používateľov sociálnych sietí. Pri tom sa používajú mená, ktoré si zvolili používatelia jednotlivých platforiem sociálnych sietí a pri koncipovaní svojich komentárov. Opätovná identifikácia reálnych mien ani adries s nástrojom swat.io nie je možná.

Okrem toho sa nástroj swat.io používa aj na účely spoločného spracovania a plánovania obsahových príspevkov (content) na týchto platformách. Napokon nástroj swat.io umožňuje merať úspešnosť našich príspevkov na platformách sociálnych sietí (aký ďaleký dosah mal príspevok, akú silnú interakciu vyvolal atď.). Pritom však nie sú viditeľné údaje jednotlivých používateľov. Využitie služieb zákazníkom a nástrojov obsahu Content-Tools sa realizuje v rámci prevažujúceho oprávneného záujmu (podľa článku 6, ods. 1, písm. f/ Všeobecného nariadenia o ochrane údajov – GDPR).

 

 

13. Práva používateľov

Ako používatelia máte v zásade všetky práva na informácie, úpravy, odstránenie, obmedzenie, prenosnosť údajov, odvolanie a sťažnosti. Ak si myslíte, že spracovanie Vašich údajov je v rozpore so zákonom o ochrane údajov alebo ak Vaše nároky na ochranu údajov boli porušené nejakým iným spôsobom, môžete vzniesť sťažnosť na dozorný orgán. V Rakúsku je ním úrad na ochranu údajov (https://www.dsb.gv.at).

Údaje, ktoré sme spracovávali, vymažeme, akonáhle už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli určené, a ak ich vymazaniu nestoja v ceste zákonné požiadavky na uchovávanie záznamov.

Ak sa údaje nevymažú z dôvodov, že sú potrebné na iné / zákonom povolené účely (napríklad zodpovednosť za kvalitu výrobku atď.), ich spracovanie sa obmedzí, t. j. údaje budú zablokované a nebudú sa spracúvať pre iné účely. Tak napríklad pri kúpe pohyblivých vecí platí zákonná záruka dva roky, ktorá určuje, že údaje o procese kúpy sa uchovávajú v záujme vysledovateľnosti a transparentnosti možných nárokov. Okrem toho napríklad podľa § 132 BAO (rakúskeho spolkového daňového zákonníka) platí povinnosť uchovávať účtovné podklady, doklady, účty atď. po dobu sedem rokov a v súvislosti s pozemkami po dobu 22 rokov.

 

 

14. Poskytovanie informácií

Na žiadosť používateľov budú poskytnuté informácie o uložených údajoch týkajúcich sa ich osoby alebo ich používateľského mena. Informáciu je možné poskytnúť aj elektronicky. V prípade záujmu o poskytnutie informácie sa prosím obráťte na:

Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H.

Schloß Schönbrunn/Kavalierstrakt

1130 Wien

Tel.: +43-1-81113-0

Fax: +43-1-8121106

info@schoenbrunn.at

 

 

Späť na hlavnú navigáciu

Táto stránka používa súbory cookies.

Používame technicky nevyhnutné súbory cookies a analytické cookies. Analytické súbory cookies použijeme iba v prípade, ak s nimi budete súhlasiť, a to výlučne na štatistické účely. Detaily k jednotlivým cookies nájdete na „Nastavenia súborov cookies“. Ďalšie informácie nájdete v našom Vyhlásení o ochrane údajov..

Nastavenia súborov cookies