Preskočiť priamo na obsah stránky
MORE LOCATIONS FROM Schloss Schönbrunn Kultur- u Betriebsges.m.b.H
Top navigation

Impresum

(Informationen gemäß §5 ECG, §14 UGB u. §25 MedienG)

Vlastník média

Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H.
Schloß Schönbrunn/Kavalierstrakt
1130 Viedeň
Tel.: +43-1-81113-0
Fax: +43-1-8121106
info@schoenbrunn.at

Číslo zápisu z obchodného registra: FN 53103v
Registrový súd: Obchodný súd Viedeň
Identifikačné číslo: ATU 36771105


 

Koncept, Dizajn, Rozvoj

Digitalwerk
Museumsplatz 1
Stiege 10, Top 12
A-1070 Viedeň
office@digitalwerk.agency
www.digitalwerk.agency


 

Copyright © 2016 Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H., Viedeň

Služby a obsah webovej stránky sú chránené autorskými právami. Reprodukovanie, rozširovanie alebo akékoľvek iné používanie týchto služieb je prípustné výlučne len so schválením spoločnosti Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. Všetky ceny, pokiaľ nie je uvedené inak, sú v mene euro, vrátane DPH, platné do odvolania.


 

Zverejnenie

Vlastník média

Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsgesellschaft m.b.H.

Predmet podnikania

Spoločnosť Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsgesellschaft prevádzkuje známe rakúske pamiatky ako zámok Schönbrunn, cisárske apartmány, Sisi múzeum a klenotnice v Hofburgu, Hofmobiliendepot · múzeum nábytku vo Viedni ako aj zámky na Moravskom poli – zámok Schloss Hof a Niederweiden. Cieľom spoločnosti je využiť existujúce zdroje spravovaných objektov v autentickej forme – ako si to vyžaduje štatút zámku Schönbrunn ako svetového kultúrneho dedičstva – v sférach kultúrnych, turistických a voľnočasových ponúk.

Právna forma

Spoločnosť s ručeným obmedzením

Sídlo

politický úrad Viedeň

Riaditeľ spoločnosti

Mag. Klaus Panholzer

Dozorná rad


Mag. Karin Fuhrmann
Mag. Beatrice Schobesberger
Mag. Elisabeth Udolf-Strobl
DI Matthias Molzbichler
Dr. Gerhard Popp
Michael Schuhböck (zástupca zamestnancov)
Karin Lirzer (zástupca zamestnancov)
Andrea Rotter (zástupca zamestnancov)
KR Josef Fröhlich (čestný predseda)

Spoločník

Rakúska republika

Základné smerovanie média

Svojimi webovými stránkami a newslettermi informuje spoločnosť Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsgesellschaft všetkých, čo sa zaujímajú o kultúru o rozsiahlych ponukách zverených objektov. Nevzťahuje sa to len na stálu ponuku jednotlivých inštitúcii, ale týka sa to aj aktuálnych podujatí a krátkodobých a dlhodobých stavebných plánov.


 

Google Analytics

Túto webovú stránku používa Google Analytics, služba webových analýz Google Inc. („Google“). Google Analytics využíva tzv. „cookies“ textové súbory, ktoré sa uložia vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie o vašom používaní tejto webovej stránky (vrátane vašej IP-adresy) produkované cez cookie sa spravidla prenesú na server Google v USA a tam sa uložia. Na žiadosť prevádzkovateľa tejto webovej stránky používa Google tieto informácie, aby vyhodnotil vaše používanie webovej stránky a mohol zosumarizovať report o webových aktivitách, a tak priniesol ďalšie služby prevádzkovateľom webu, ktoré sú spojené s používaním webovej stránky a internetu. Google môže v prípade potreby prenášať tieto informácie na tretiu stranu, do tej miery na koľko to umožňujú zákonné predpisy, ako aj nechať spracovať tieto údaje treťou stranou zazmluvnenou spoločnosťou Google. Google nebude v žiadnom prípade vašu IP-adresu spájať s inými údajmi Googlu. Ukladanie cookies môžete zamedziť cez príslušné nastavenie vášho browser-softvéru; upozorňujeme vás však na to, že nebudete potom môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete súhlas so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google vyššie uvedeným spôsobom a na uvedené účely. Používatelia môžu zabrániť evidencii údajov zbieraných pomocou cookie o používaní webovej stránky (vrátane ich IP-adresy) , aj ich postúpeniu na spoločnosť Google ako prevádzkovateľa a spracovaniu týchto dát spoločnosťou Google tým, že si prostredníctvom nasledovnej adresy http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de“ stiahnu a nainštalujú dostupný prehliadač.


 

Prehlásenie o ochrane dát 

1. Všeobecné informácie

Osobné údaje užívateľov môžu byť spracovávané spoločnosťou Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsgesellschaft mbH (v tomto prípade „Zámok Schönbrunn", "Hofburg Viedeň", "Hofmobiliendepot", „zámok Schloss Hof“ len v súlade s ustanoveniami rakúskeho práva o ochrane údajov.
Nasledujúce body informujú o spôsobe, rozsahu a účele zisťovania a použitia osobných údajov v rámci webových výstupov zámku Schönbrunn, Hofburgu, Hofmobiliendepotu a zámku Schloss Hof.
Zámok Schönbrunn, Hofburg Viedeň, Hofmobiliendepot a zámok Schloss Hof uchovávajú osobné údaje užívateľov starostlivo, nepreberá však zodpovednosť voči útokom hackerov.

2. Automatická evidencia dát

 • Z technických príčin budú okrem iného evidované nasledovné užívateľské údaje, ktoré sprostredkúva internetový prehliadač daného užívateľa na zámok Schönbrunn, Hofburg Viedeň a Hofmobiliendepot.:

  •          druh a verzia prehliadača; 
  •          používaný operačný systém;
  •          webová stránka, z ktorej užívateľ navštívil stránky: www.schoenbrunn.atwww.kaiserkinder.atwww.hofburg-wien.atwww.hofmobiliendepot.atwww.schlosshof.at (URL referer)

  •          webová stránka, ktorú užívateľ používa; 
  •          dátum a čas prístupu; 
  •          internetový protokol (IP)-adresa počítača užívateľa

  Tieto údaje budú oddelené od údajov zadávaných používateľom ( obzvlášť meno, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, jazyk – detailne k tomu pozri bod 3), separátne uložené a využité na štatistické účely, aby bolo možné optimalizovať internetové výstupy a ponuky na schoenbrunn.at, hofburg-wien.at, hofmobiliedepot.at a schlosshof.at (pozri bod 5)

 

3. Použitie údajov

3.1 V prípade objednávkových postupov sú vyžadované nasledujúce údaje: 


Meno, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, jazyk, vek (dospelý alebo detský lístok) príslušnosť k rodine alebo skupine (pri rodinných, študentských alebo skupinových lístkoch). Pri akreditácii pre novinárov je nutné zadať konkrétne médium, pracovný titul a krátky popis projektu. Pri online-rezervácii usporiadateľov je nutné zadať usporiadateľský PIN.
Osobné údaje zadané počas priebehu objednávky sú využívane výlučne len počas realizácie zmluvy. Informácie o platbe sú chránené uzavretým procesom a využívané len na platobný proces.

3.2 V prípade kontaktných formulárov a účasti na súťažiach sú požadované nasledovné údaje:

meno, email, ak je potrebné telefónne číslo, prípadne poštová adresa. Tieto údaje sú použité výlučne na nadviazanie kontaktu a na priebeh konkrétnej súťaže.

3.3 Pri registrácii na odoberanie newslettera príp. časopisu spoločnosti sú požadované nasledovné údaje:  

meno, email, poštová adresa. Tieto údaje sú využívané výlučne len na zasielanie newslettera/ časopisu spoločnosti.

4. Cookies

Zámok Schönbrunn, Hofburg Viedeň, Hofmobiliendepot a zámok Schloss Hof  nasadzuje cookies za účelom realizácie svojich služieb. Cookies sú malé textové dáta, ktoré internetový prehliadač užívateľa zhromažďuje a ukladá na jeho počítači. Aby bolo zámku Schönbrunn, Hofburgu Viedeň, Hofmobiliendepotu a zámku Schloss Hof umožnené, rozpoznať viacnásobné využitie ich webovej ponuky tým istým užívateľom. Užívatelia môžu zabrániť inštalácii cookies prostredníctvom zodpovedajúcich nastavení ich prehliadača. Zámok Schönbrunn, Hofburg Viedeň, Hofmobiliendepot a zámok Schloss Hof poukazujú na to, že v tomto prípade nebudú všetky funkcie webovej stránky využívané v plnom rozsahu.

5. Analýza internetových výstupov zámku Schönbrunn-, Hofburgu Viedeň, Hofmobiliendepotu a zámku Schloss Hof

Zámok Schönbrunn, Hofburg Viedeň, Hofmobiliendepot a zámok Schloss Hof používajú na vylepšenie optimalizácie webových výstupov Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google Inc. (ďalej „Google“) Google Analytics využíva tzv. „cookies“ , textové súbory, ktoré sa uložia vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie o vašom používaní tejto webovej stránky (vrátane vašej IP-adresy) produkované cez cookie sa spravidla prenesú na server Google v USA a tam sa uložia. Zámok Schönbrunn, Hofburg Viedeň, Hofmobiliendepot a zámok Schloss Hof aktivovali pre svoje webové stránky funkciu „_anonymizeIp()", týmto rozšírením budú IP adresy skrátene spracované ďalej, aby bol vylúčený priamy vzťah ku konkrétnej osobe. Prostredníctvom IP-anonymizácie na tejto webovej stránke bude IP-adresa používateľa Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov dohovoru o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch je plná IP-adresa prenesená na server Google v USA a tam skrátená. Google môže využiť informácie získané nasadením Google Analytics z výstupov stránok : Schloß Schönbrunn-, Hofburg Wien-, Hofmobliendepot- a Schloss Hof, ako prevádzkovateľ služieb pre Schloß Schönbrunn, Hofburg Wien, Hofmobiliendepot a Schloss Hof, aby vyhodnotil používanie webovej stránky, mohol zostaviť zhrnutie aktivít na stránkach a priniesť ďalšie webové a internetové využitie spojené so službami voči Schloß Schönbrunn, Hofburg Wien, Hofmobiliendepot a Schloss Hof.

 

6. Sociálne moduly

6.1 Ktoré sociálne moduly sú využívané?

Zámok Schönbrunn, Hofburg Viedeň, Hofmobiliendepot a zámok Schloss Hof využíva pri internetových výstupoch sociálne moduly (napr. možnosti: zdielať a páči sa mi) nasledovných sociálnych sietí:
•          facebook.com, prevádzkované Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (ďalej „Facebook"),
•          twitter.com, prevádzkované Twitter, Inc, 795 Folsom St., Suite 600,San Francisco, CA 94107, USA (ďalej "Twitter"), 
Tieto moduly sú vždy označené logom zodpovedajúcej sociálnej siete.

6.2 Prenos dát prostredníctvom sociálnych modulov

Ak užívateľ registrovaný v jednej zo sociálnych sietí a aktuálne nalogovaný užívateľ otvorí jednu zo stránok zámku Schönbrunn, Hofburgu Viedeň, Hofmobiliendepotu a zámku Schloss Hof, ktorá obsahuje takýto modul, vytvorí browser užívateľa prostredníctvom cookies, ktoré nasadila sociálna sieť a plugin na stránkach  schoenbrunn.at-Site,kaiserkinder.at-Site, hofburg-wien.at-Site, hofmobilien.at-Site und schlosshof.at-Site, priame spojenie so serverom. Je možné, že sociálne siete môžu aj cez plugin rozpoznať, že sa nalogovaný užívateľ nachádza na stránkach schoenbrunn.at-Site, kaiserkinder.at-Site, hofburg-wien.at-Site, hofmobiliendepot.at-Site und schlosshof.at, bez toho, aby zaklikol na plugin. Cez napojenie pluginu získa prevádzkovateľ sociálnej siete informáciu, že používateľ otvoril zodpovedajúcu stránku internetového výstupu Schloß Schönbrunn-, Hofburg Wien, Hofmobiliendepot- a Schloss Hof.Ak užívateľ registrovaný v jednej zo sociálnych sietí a aktuálne nalogovaný užívateľ otvorí jednu zo stránok zámku Schönbrunn, Hofburgu Viedeň, Hofmobiliendepotu a zámku Schloss Hof, ktorá obsahuje takýto modul, vytvorí browser užívateľa prostredníctvom cookies, ktoré nasadila sociálna sieť a plugin na stránkach  schoenbrunn.at-Site,kaiserkinder.at-Site, hofburg-wien.at-Site, hofmobilien.at-Site und schlosshof.at-Site, priame spojenie so serverom. Je možné, že sociálne siete môžu aj cez plugin rozpoznať, že sa nalogovaný užívateľ nachádza na stránkach schoenbrunn.at-Site, kaiserkinder.at-Site, hofburg-wien.at-Site, hofmobiliendepot.at-Site und schlosshof.at, bez toho, aby zaklikol na plugin. Cez napojenie pluginu získa prevádzkovateľ sociálnej siete informáciu, že používateľ otvoril zodpovedajúcu stránku internetového výstupu Schloß Schönbrunn-, Hofburg Wien, Hofmobiliendepot- a Schloss Hof.

 

6.3 Upozornenie

Ak užívatelia nechcú, aby prevádzkovatelia sociálnych sietí zbierali o nich informácie cez internetové výstupy zámku Schönbrunn-, Hofburg Viedeň, Hofmobliendepotu a zámku Schloss Hof, musia sa pred návštevou internetových výstupov zámku Schönbrunn-, Hofburg Viedeň, Hofmobliendepotu a zámku Schloss Hof zo sociálnych sietí odhlásiť. K tomu je nutné, aby užívateľ potvrdil funkciu - logout/odhlásiť. Nestačí len zatvoriť stránku sociálnej siete.

7. Podávanie informácií

Na požiadanie bude používateľovi podaná informácia o uložených údajoch, týkajúcich sa jeho osoby alebo užívateľských dát. Informácia môže byť udelená aj elektronicky. Pre udelenie informácie sa obráťte prosím na:

Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H.
Schloß Schönbrunn/Kavalierstrakt
1130 Wien
Tel.: +43-1-81113-0
Fax: +43-1-8121106
info@schoenbrunn.at

Vyjadrenie súhlasu pre užívateľov na www.schoenbrunn.at, www.hofburg-wien.at, www.hofmobiliendepot.at a www.schlosshof.at

Vyhlasujem, že som si prečítal vyhlásenie o ochrane dát zámku Schönbrunn, Hofburgu-Viedeň, Hofmobiliendepotu a zámku Schloss Hof a so zreteľom na toto prehlásenie o ochrane dát udeľujem nasledovný súhlas:

Súhlasím s tým, že moja IP- adresa a moje logfiles (údaje o používaní internetových výstupov stránok : Schloß Schönbrunn, Hofburg-Viedeň, Hofmobiliendepot a Schloss Hof, budú použité na štatistické vyhodnotenie internetových výstupov zámku Schönbrunn-, Hofburgu Viedeň, Hofmobiliendepotu – a zámku Schloss Hof. Zámok Schönbrunn, Hofburg Viedeň, Hofmobiliendepot a zámok Schloss Hof podlieha za týmto účelom Google Analytics, to znamená, že IP- adresa a logfiles mojej návštevy stránok schoenbrunn.at, hofburg-wien.at, hofmobiliendepot.at a schlosshof.at budú prenechané Google Inc, ako prevádzkovateľovi služieb za účelom analýzy používania stránok schoenbrunn.at, hofburg-wien.at, hofmobiliendepot.at a schlosshof.at.
Rozšírením „_anonymizeIp()" nasleduje anonymizácia mojej IP- adresy, ktorá sa následne viac  nevzťahuje priamo na osobu. Beriem na vedomie, že mám možnosť  zabrániť ukladaniu údajov cez zodpovedajúce nastavenia môjho softvérového prehliadača, hoci následkom toho nebudem môcť plne využívať všetky funkcie danej webovej stránky. Ďalej beriem na vedomie, že môžem deaktivovať Google Analytics inštaláciou Browser-Add-Ons (k dispozícii na tools.google.com/dlpage/gaoptout) a tým odvolať môj súhlas o nasadení Google Analytics.

 

 

Späť na hlavnú navigáciu

Súhlasím s tým, že tento web používa cookies pre analýzu.

Zistiť viac